Stany pracy transformatorów

Prace transformatorów po włączeniu do sieci można podzielić na trzy stany: – stan jałowy: występuje gdy obwód strony wtórnej jest otwarty, a prąd wtórny wynosi zero. – obciążenia: następuje po podłączeniu odbiornika do sieci zasilającej, zaznaczyć trzeba, że zmniejszenie impedancji (oporność obwodu elektrycznego) pociąga za sobą zwiększenie prądu wtórnego. – zwarcia: urządzenie jest obciążone znamionowo, … Czytaj dalej Stany pracy transformatorów