1. Szanujemy Twoją prywatność! Nasz serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów oraz użytkowników swoich serwisów i czasopism (poradników, newsletterów).
  2. W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do działania serwisu.
  3. Prenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism (poradników, newsletterów, biuletynów) wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail oraz płci. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy subskrybentów. Adres e-mail jest niezbędny do wysyłania czytelnikowi kolejnych numerów czasopism. Imię i płeć pozwalają zwracać się do czytelnika po imieniu.
  4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, czasopism (poradników, newsletterów), usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
  5. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z maili).
  6. Praktyczne rozwiązania i porady prezentowane w czasopismach (poradnikach, newsletterach) nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Przed zastosowaniem wszystkie porady udostępniane przez serwis powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.
  7. Serwis stosuje mechanizm „cookies”. Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Używamy cookies do zapamiętania informacji o użytkownikach. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  8. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.