Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.webshock.com.pl.
 2. Użytkownik rejestrując się w serwisie oznajmia, że zapoznał się z poniższym regulaminem, w całości się z nim zgadza i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych artykułów.

Zasady zamieszczania artykułów

 1. Zamieszczanie artykułów w serwisie jest bezpłatne.
 2. Zamieszczenie artykułów w serwisie wymaga założenia konta.
 3. Użytkownik może zamieścić dowolną ilość artykułów.
 4. Treść artykułów musi być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 5. W serwisie publikujemy tylko poprawnie sformatowane artykuły, pisane zgodnie z zasadami języka polskiego i zawierające co najmniej jedno zdjęcie.
 6. Artykuł może zawierać maksymalnie 1 odnośnik do strony zewnętrznej.
 7. Artykuł musi mieć włączoną opcję dodawania komentarzy.
 8. Zabronione jest zamieszczenie wielu artykułów o tej samej treści.
 9. Artykuły należy przyporządkowywać do odpowiednich kategorii tematycznych.
 10. Najczęstszymi powodami usunięcia artykułu są: niska jakość tekstu, brak zdjęć, niepoprawne formatowanie tekstu, nadmierna ilość tagów, linkowanie serwisu z systemów wymiany linków i innych słabych jakościowo stron, mało interesująca tematyka artykułu, nadmierna ilość linków, zamieszczanie linków do słabych jakościowo stron.
 11. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania artykułów bez powiadomienia o tym użytkownika i bez podania powodu.

Zasady korzystania z serwisu

 1. Dodanie artykułu jest tożsame z oświadczeniem, że posiada się do niego pełne prawa autorskie.
 2. Publikując artykuł na serwisie webshock.com.pl, autor wyraża zgodę na kopiowanie i powielanie tego artykułu. W przypadku powielania na stronach internetowych – z zachowaniem wszystkich umieszczonych w artykule linków, umieszczeniem linku do źródła artykułu oraz podaniem autora. W przypadku powielania w druku – ze wskazaniem źródła artykułu oraz autora.
 3. Każdy ma prawo kopiować i powielać artykuły zamieszczone na stronie webshock.com.pl, pod warunkiem nie modyfikowania ich treści, zachowania umieszczonych w artykule linków, umieszczeniem linku do źródła artykułu oraz wskazaniem autora. W przypadku wykorzystania artykułów w publikacjach drukowanych, obowiązuje zakaz modyfikowania treści oraz konieczność wskazania źródła artykułu oraz autora.
 4. Artykuły zamieszczone na webshock.com.pl mogą być wykorzystywane na stronach internetowych, w publikacjach elektronicznych oraz drukowanych, których treść nie jest sprzeczna z polskim prawem.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie danych podanych podczas rejestracji na potrzeby serwisu oraz jego partnerów, w tym otrzymywanie newsletterów i innych wiadomości komercyjnych (np. promocji, reklam) na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania użytkowników.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie internetowej. Użytkowników obowiązuje zawsze najnowsza wersja regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2012 r.
Ostatnio wprowadzone zmiany: wprowadzenie sekcji „Zasady korzystania z serwisu”