Sporo firm w czasach obecnych zmaga się z różnego charakteru sprawami. Niektóre posiadają trudności natury kadrowej, a jeszcze inne komplikacje w sferze finansowej. Istnieją też firmy, które posiadają problemy z wdrażaniem rozmaitego rodzaju projektów. Wobec tego zasadne okazać się może doradztwo strategiczne