Może się zdarzyć, że będzie potrzebne tłumaczenie dokumentów z języka angielskiego na polski lub z polskiego na angielski. Ponieważ chodzi o dokumenty, tłumaczenia musi zostać wykonane przez  tłumacza przysięgłego języka angielskiego.