Współcześnie zmienianie pracy lub mieszkania nie jest rzadkością. Taki stan rzeczy to efekt tego, że mobilność ludzka jest  obecnie silnie rozwinięta. Wypada w tym miejscu zaznaczyć, iż niewłaściwe podejście do tematu przeprowadzki okazać się może traumatycznym doświadczeniem.