Język odgrywa ogromną rolę przy uzyskiwaniu świadomości samego siebie- już noworodek odróżnia własny płacz od płaczu innych dzieci, nagrania na taśmie. Język odpowiada także za wytworzenie się kultury, czyli różnorodnych sposobów interpretacji otaczającego nas świata. Zatem język jest pośrednikiem między człowiekiem a światem.

Język i kultura to pojęcia nacechowane ambiwalentne, ponieważ jednocześnie integrują ludzi i separują. Na świecie jest 5 tysięcy języków i dialektów. Zatem to jakim my się posługujemy wpływa na nasze możliwości komunikacyjne. Wyznacza nam granice, które ciężko przekroczyć.

Ludzka wiedza o świecie jest subiektywna, zdominowana przez symboliczny wpływ języka i zdeterminowana przez medium przekazu. Język to podstawowe i uniwersalne zjawisko w działaniu poznawczym i społecznym człowieka. Pełni ważną rolę w ludzkiej egzystencji – determinuje formę myślenia, jest istotnym elementem interakcji społecznych. Interakcja społeczna to wzajemne oddziaływanie na siebie, najczęściej właśnie przy użyciu języka i innych kodów kulturowych.

Język pozwala na precyzyjny opis rzeczywistości. Za jego pomocą możemy opisać nie tylko bieżące wydarzenia, ale zjawiska abstrakcyjne lub odległe w czasie i przestrzeni. Pozwala to na międzypokoleniową wymianę doświadczeń, dzięki którym człowiek rozwija kulturę i naukę. Język i sposób naszego myślenia są ze sobą związane, wskutek tego społeczności mówiące różnymi językami żyją w różnych rzeczywistościach. Jedynie wówczas, gdy wzajemne rozumienie myśli przebiega na tym samym poziomie, można w pełni oddać przekazywane za pomocą języka znaczenia wyrażanych słów.

Rozbieżności językowe dotyczą rzecz jasna odmiennych narodów, ale w dużej mierze również poszczególnych grup społecznych czy wewnętrznych podgrup wyróżniających się ze względu na: płeć, wiek, zainteresowania poszczególnych jednostek. Różnice językowe powodują, iż używający poszczególnych języków ludzie odmiennie postrzegają świat. Wszystkich ludzi łączy intuicyjna wiara w to, że język jest odzwierciedleniem świata.

Niejednokrotnie przekaz informacji ulega zakłóceniu w drodze jego przetwarzania. Dlatego nasze interpretacje natury świata zewnętrznego mogą być błędne w pewnych sytuacjach.

Nowoczesne sposoby komunikacji i źródła zdobywania informacji, mogą pomóc we wzajemnych relacjach, ale równocześnie stwarzają między ludźmi bariery, wynikające z niedoboru danych lub braku dostępu do nich. Dynamika zmian ostatnich lat jest tak wielka, że zanim zrozumiemy jedno pojęcie, w jego miejsce pojawia się kolejne wypierające je lub zastępujące. Ich zakres również może ulegać większym lub mniejszym modyfikacjom. Zmiany, które następują wzbudzają niepokój, ponieważ ludzie wolą żyć w świecie, w którym wszystkie symbole są dla nich jasne. Jesteśmy zmuszeni do tego by spekulować. Pewni możemy być jedynie tego, że wszystko czego się domyślamy, jest tylko naszym domysłem. Bezustanne zdobywanie nowych informacji to nieodłączny dziś element naszego życia.
Specyficznym problemem w badaniach języka jest fakt, że przedmiot badań jest zarazem podmiotem poznającym. Podwójna rola badacza ma swoje konsekwencje w jego opisie rzeczywistości. Zanikanie granic między przedmiotem i podmiotem tworzy dwuwymiarowy obraz, który jest rozdarty między własnymi odczuciami a naukowymi wnioskami. Samo badanie zmienia badacza. Jest to jego osobiste, życiowe doświadczenie przez co badacz nie jest w pełni obiektywny. Jeśli wchodzimy w jakąś sytuacje, sami stajemy się jej uczestnikami, czyli jednocześnie przedmiotami naszych badań.

To co jest w zasięgu naszego poznania jest dostępne nam za pośrednictwem znanych nam słów. Zatem realny świat jest tylko tym, który jest omówiony, opisany przez ludzi przy użyciu dostępnych symboli. Zazwyczaj używamy słów do opisu już zastanej rzeczywistości. A co się stanie gdy ktoś wymyśli nowy zlepek słów i nada mu znaczenie. Np. nieistniejące wyrażenie w$p1erajmy hosp1cja budzi pewne skojarzenia, poprzez podobieństwo do już istniejących wyrazów, natomiast samo w sobie nie ma sensu. Bywa tak, że jednak taki zlepek liter zacznie żyć własnym życiem.

To co dziś mamy przed oczami, jutro może być zanalizowane i opisane, ale równocześnie jutro już będzie nieaktualne. Człowieka trudno jest zrozumieć, a przynajmniej zrozumieć go w całości, natomiast z fragmentów prawdy można ułożyć całkiem udane kłamstwo. Podobno gdy dochodzimy do sprzecznych wniosków, aby być bliżej odkrycia prawdy, należy odrzucić te bardziej prawdopodobne.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.