Przenośniki są to urządzenia mechaniczne, które pozwalają na szybkie i łatwe przeniesienie określonych rzeczy oraz materiałów z jego miejsca w drugie ściśle określone miejsce. Jest całe mnóstwo przenośników służących do przenoszenia różnych rzeczy, które pełnią różne funkcje. I tak możemy wyróżnić przenośniki cięgnowe, które przenoszą rozmaite rzeczy za pomocą cięgien, członowe, które z kolei umieszczone są na członach typu wózek, koryto czy płyta, przenośniki kubełkowe, dzięki którym można przenosić rzeczy, które znajdują się w kubełkach, które z kolei przenoszone są za pomocą cięgien, zabierakowe, które transportują rzeczy z miejsca na miejsce za pomocą zgarniaków czy na przykład zaczepów, przenośniki podwieszone, przy których znajdują się zawieszki i przy ich pomocy przenoszone są różnego typu materiały. Występują także przenośniki bezcięgnowe, przy których brak jest cięgna i do przemieszczania materiałów służą innego rodzaju mechanizmy oraz na przykład drgania.

Przenośniki bezcięgnowe dzielą się na wiele podgrup, z których można wyróżnić miedzy innymi: przenośniki wałkowe i krążkowe, na których transport odbywa się na krążkach bądź wałkach, które są dodatkowo napędzane, śrubowe, przy tej z kolei znajduje się powierzchnia śrubowa i to dzięki tej powierzchni produkty są transportowane, wstrząsowe- w tym przypadku transport umożliwiają drgania rynny, przez która odbywa się transport oraz przenośniki w medium pośredniczącym, gdzie transport odbywa się przy pomocy na przykład cieczy bądź gazu.

Maszyny tego typu są niezwykle pomocne, gdy trzeba przetransportować bądź przemieścić dużo ciężkiego materiału, na przykład kruchego, w krótkim czasie. W takiej sytuacji maszyny te są pomocne. Ich zastosowanie można zaobserwować praktycznie wszędzie tam, gdzie praktykuje się przenoszenie materiałów. Mogą to być na przykład place, gdzie budowane są budynki, wykopywane są fundamenty, przy rozbiórkach budynków czy nawet w fabrykach. Zakup przenośników jest niezwykle opłacalny, gdyż znacznie ułatwia i przyśpiesza pracę.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.