Systemy chłodzenia tradycyjnie można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Obecnie, kiedy w przemyśle stosuje się bezpieczne freony, systemy pośrednie są stosowane coraz rzadziej, z wyjątkiem tych dużych urządzeń chłodniczych na statkach. Najczęściej stosowanym chłodziwem są solanki tzn. roztwory soli kuchennej albo chlorku wapniowego. Cenną właściwością tych roztworów jest możliwość ich zamrażania. Oprócz solanki stosowane są także inne chłodziwa jak np.: glikol, alkohole oraz ich roztwory wodne.

Duże znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu chłodzenia oraz utrzymania poprawnego działania maszyn ma dobrze dobrany olej. Oleje stosowane w chłodnictwie muszą być dostosowane do różnych temperatur. Olej chłodniczy powinien charakteryzować się dostateczną ciekłością w niskich temperaturach, tak aby łatwo powracał do sprężarki. Ten sam olej nie powinien mieć skłonności do zwęglania się lub wydzielania związków parafinowych zaklejających zawory sprężarek w styczności z wysokimi temperaturami występujących w sprężarce. Dobrze dobrany olej powinien być stabilny i neutralny niezależnie od warunków temperatury i ciśnienia występujących w obiegu chłodniczym.

Kolejną substancją, która jest niezwykle ważna dla prawidłowego działania systemów chłodniczych jest powietrze. Suche powietrze odgrywa ważną rolę podczas montażu i napraw hermetycznych sprężarek chłodniczych, gdyż służy do wysuszania ich części składowych i całej sprężarki po złożeniu. Suszenie ma na celu usunięcie wilgoci nie tylko z powierzchni, ale również z drutów nawojowych znajdujących się w porach metalu izolacji. Najlepsza temperatura powietrza do suszenia wynosi ok. 120 stopni i nie powinna być większa. Powietrze bywa również używane do przeprowadzania prób szczelności systemu.

Kolejną substancją wykorzystywaną w chłodnictwie jest chlorek wapnia wykorzystywany jako kilkunastogodzinny czynnik chłodzący Po dłuższym zastosowaniu w obiegu, szczególnie gdy zawiera dużo wody , chlorek wapnia rozpuszcza się w pochłoniętej wilgoci oraz powoduje korozję części. Ponadto w połączeniu z olejem tworzy masę, która zanieczyszcza filtry i przewody.

Oprócz wymienionych wyżej substancji do procesów chłodniczych wykorzystuje się także wiele innych substancji takich jak: siarczan wapnia, żel krzemionkowy czy żel wodorotlenku aluminium. Chłodnictwo jest dziedziną silnie rozwijaną obecnie, ponieważ ma bardzo wiele zastosowań w przemyśle. Głównym i podstawowym jego zadaniem jest jak najdłuższe zachowanie świeżości produktów spożywczych.

 

————————
Chłodnictwo Wrocław – artykuł opracowała firma VACUUM.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika