Jesteś nocnym Markiem? Przesiadujesz do późna wieczorem nad komputerem? Uważaj! Twoje działania mogą mieć poważniejsze konsekwencje niż niewyspanie następnego dnia.

Biura w nocyBadania naukowców z Johns Hopkins University z Baltimore sugerują, że osoby regularnie pracujące do późna w nocy mogą mieć problemy z przyswajaniem wiedzy, a także są obarczone zwiększonym ryzykiem zachorowania na depresję (a często występujące stany depresyjne są jednym ze wskazań do pomocy psychoterapeutycznej). Co ciekawe, przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko niedostateczna ilość snu w czasie doby.

Zespół doszedł do powyższych wniosków skupiając się na badaniu jednego rodzaju receptorów oka – ipRGC – samoistnie światłoczułych komórek zwojowych siatkówki oka, które wpływają na działanie obszarów mózgu odpowiedzialnych za nastrój, pamięć i uczenie się. Badania były przeprowadzane na myszach, których oczy posiadają te same receptory, co oko ludzkie stąd istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wnioski zaobserwowane podczas badania myszy będą również prawdziwe w przypadku ludzi.

Nasz organizm działa w oparciu o dobowy rytm biologiczny, który steruje naszą aktywnością fizyczną, umysłową i zachowaniami.  Jednym z czynników sterujących naszym rytmem biologicznym jest światło.  I nie chodzi tylko o światło słoneczne. Jak wykazały doświadczenia uczonych regularne, zbyt długie przebywanie w nocy w pobliżu sztucznych, jasnych źródeł światła może prowadzić do zaburzeń zachowania.

Badania polegały na oddziaływaniu na gryzonie cyklem nazwanym przez naukowców T7 – dwutygodniowemu okresowi, w czasie, którego przez 3,5 godziny wystawiano myszy na działanie światła, a następnie przez 3,5 godziny pozostawiano w ciemności. Cykl ten powodował dostarczanie dokładnie takiej samej ilości snu w czasie doby, jak w warunkach normalnych. Jego zastosowanie umożliwiło natomiast poznanie reakcji organizmu wystawianego na nieregularne oddziaływanie światła.

Podczas badań odkryto, że długa, nieregularna ekspozycja na jasne światło podnosi poziom kortyzolu, (hormonu stresu), a badane gryzonie miały symptomy depresji oraz obniżone zdolności poznawcze. Do powyższych wniosków doprowadziły obserwacje myszy polegające na obserwacji zmniejszonego zainteresowania cukrem, zmniejszonej aktywności ruchowej oraz gorszymi zdolnościami poznawczymi. Co więcej, po zastosowaniu terapii polegającej na podaniu Prozacu (leku często wykorzystywanego podczas leczenia depresji) powyższe symptomy zanikły.

Jakkolwiek badania prowadzone na myszach nie mają bezpośredniego przełożenia na sposób funkcjonowania organizmu ludzkiego, to wyniki badań wskazują na to, by podczas planowania naszego dnia ograniczać w czasie godzin nocnych wystawianie się na długotrwałe działanie jasnego sztucznego światła – ze źródeł takich jak lampy, notebooki, czy też komórki. A jeśli nie możemy całkowicie wyłączyć światła, to warto zastanowić się nad zmniejszeniem jego intensywności.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika