Ludność zyskuje dochody z różnych źródeł. Państwo, jako organ ma natomiast do zrealizowania zadania. Musi, więc mieć pieniądz. Trzeba mieć przecież środki do realizacji zadań, pod przymusem i do podzielenia się zyskownym dochodem. W tym celu państwo musi wykorzystywać atrybuty władzy-podejmować decyzje wymuszające wtórny podział dochodów społeczeństwa na rzecz tworzenia funduszy publicznych, które służą finansowaniu wydatków sektora publicznego i innych wydatków państwa.

Państwo dokonuje powtórnej redystrybucji w celu właściwego działania. Zabierane na rzecz państwa pieniądze tworzą to, co nazywamy budżetem państwa. Państwo natomiast na rzecz niektórych jednostek tworzy subwencje, świadczenia, ministerstwa, sądy, opinie i inne. Następnym działem branży finansowej są fundusze inwestycyjne, a więc to co można pożyczyć, ale już nie jest tak chętnie zwracane. Na ten temat jednak zalecam poczytać więcej w jakichś innych artykułach, gdyż w tym nie będzie ten temat szerzej poruszany. Mogę jedynie na podsumowanie wspomnieć, że cennym źródłem informacji może stać się jedna z firm branżowych (np. ASTON MARKETS), która chętnie udzieli informacji dotyczących konkretnego tematu.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika