Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę wbrew przepisom prawa jest określane czynnością bezprawną za którą należy odszkodowanie. Mamy z nią do czynienia w przypadku wypowiedzenia bez uzasadnionej przyczyny tzw. nieuzasadnionym lub wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.

 

 

Przypadkami wypowiedzenia nieuzasadnionego są:

  • wypowiedzenie bez konsultacji z właściwymi instancjami związkowymi;
  • wypowiedzenie z naruszeniem szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem;
  • krótszy od wymaganego okres wypowiedzenia
  • wypowiedzenie bez zachowania odpowiedniej formy
  • wypowiedzenie bez poinformowania pracownika w sposób prawidłowy o przysługujących mu środkach prawnych od wypowiedzenia.

Pracownik ma możliwość wykorzystania pewnych środków ochrony przed bezprawnym wypowiedzeniem, ale trzeba pamiętać, że ochrona ta działa tylko na jego żądanie. Art. 44 kodeksu pracy stanowi, iż pracownik w celu ich wykorzystania musi odwołać się do sądu pracy i jeśli ten stwierdzi, że wypowiedzenie rzeczywiście było bezprawne może orzec różne środki, w zależności o co ubiega się pracownik
Takimi środkami ochrony są:

  • możliwość powrotu na dane stanowisko
  •  wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy;
  • odszkodowanie z tytułu bezprawnego wypowiedzenia.

Oczywiście można ubiegać się  o wszystkie trzy środki.

Pracodawca wypowiedział umowę na czas nieokreślony pracownicy w ciąży. Ona wniosła pozew przeciw spółce. Chciała, aby sąd uznał wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócił ją do pracy na poprzednich warunkach. Ponadto, żeby nakazał spółce wypłacenie jej wynagrodzenia za okres, kiedy była bez pracy.

Sąd pierwszej instancji, wydał wyrok na mocy którego przywrócił kobietę do pracy na poprzednich warunkach, jednak nie orzekł o wynagrodzeniu.

Pracownica, niezadowolona z orzeczenia sądu, złożyła pozew o wynagrodzenie. Sąd rejonowy w wydał orzeczenie, że należy się jej wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. Czyli od pierwszego dnia po upływie wypowiedzenia do 12 października. końcowy termin jest dniem zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy.

Pamiętaj masz swoje prawa.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.