Łódź jest jednym z pionierów, jeśli chodzi o działalność Rad Osiedli.

Najniższym szczeblem samorządu miejskiego są osiedlowe Rady, czyli tzw. Jednostki pomocnicze Miasta. Istnienie tego specyficznego tworu  zostało określone odpowiednio w Ustawie o Samorządzie Gminnym, a forma i możliwości działalności w statutach miast.

 

W jaki sposób są wybierani Radni ?

W Łodzi po zreformowaniu systemu jednostek pomocniczych miasta w III kadencji Rady Miejskiej działa ich liczebność zwiększyła się do 36.

W zależności od wielkości i liczebności terytorium konkretnego z osiedli,  wybieranych jest 15-nastu (przykładowo Rada Osiedla Wiskitno) albo 21 radnych (Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa) w powszechnych wyborach. Jedna kadencja trwa podobnie jak w wypadku wyższych szczebli samorządowych – cztery lata. Ostatnie wybory w Łodzi  przypadły z końcem  listopada roku 2010 i  odbywały się równolegle dla Sejmiku Województwa, Rady Miejskiej oraz wspomnianych już Jednostek Pomocniczych Miasta, co pozwoliło na zwielokrotnienie frekwencji wyborczej w stosunku do lat poprzednich.

 

Kto jest kim w Radzie Osiedla ?

Możemy wyodrębnić dwa organy Jednostki pomocniej Miasta, czyli :

  • Radę Osiedla – ciało uchwałodawcze
  • Zarząd Osiedla – ciało wykonawcze

 

Osiedlowi Radni wybierają spośród siebie : Przewodniczącego, jego zastępcę oraz członków zarządu w liczbie od 3 do maksymalnie 7. Co ciekawe, w skład zarządu osiedla  wchodzić mogą również nie wybrani do mieszkańcy, którzy nie zostali wybrani radnymi poprzez wyborów. Takie rozwiązanie zastosowano m.in. na Stokach, czy w Radzie Osiedla Ruda.

 

Osiedla administracyjne według pierwotnego założenia miały być w dużym uproszczeniu ”ułomną” formą gminy. Obecnie ich rola skupia się jednak przede wszystkim na opiniowaniu działań miasta i prowadzeniu konsultacji społecznych.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.