Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonkowie trakcie trwania ich małżeństwa, są wobec siebie zobowiązani. Muszą zaspokajać swoje potrzeby, potrzeby swojej rodziny stosownie do swoich możliwości i sił, majątkowych i zarobkowych. Co w sytuacji gdy dojdzie do rozwodu?