Podobnie jak rok wcześniej uczelnie państwowe a także uczelnie prywatne wypuszczają ze swych progów swoich absolwentów, jednak tylko część z nich podejmuje po zakończonej nauce dalsze kształcenie na aplikacjach prawnych.