Podobnie jak rok wcześniej uczelnie państwowe a także uczelnie prywatne wypuszczają ze swych progów swoich absolwentów, jednak tylko część z nich podejmuje po zakończonej nauce dalsze kształcenie na aplikacjach prawnych.


W roku 2013 aż 12,000 osób przystąpiło do egzaminu wstępnego na aplikację a najwięcej zgłoszeń spośród wszystkich aplikacji miała aplikacja radcowska bo ponad połowę. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się aplikacja komornicza, około 800 osób.

Obecna sytuacja rynkowa

Może dziwić tak wielkie zainteresowania aplikacjami biorąc pod uwagę nie wielkie tempo rozwoju usług prawnych w stosunku do ilości aplikantów oraz przesycenie rynku które ma miejsce od ostatnich 2 lat.

Również mało optymistyczne są prognozy mówiące o tym, iż jeżeli nie nastąpi dostosowanie usług prawnych w stosunku do praw rynku, to te za sprawą osób niezrzeszonych w korporacjach po prostu zostaną przez nie połknięte. Możliwości wyżej wymienionych osób są znacznie większe m.in. dzięki formie wykonywania zawodu, specjalizacji, sposobie pozyskiwania klientów.

Problem z aplikantami

Częstym problemem aplikantów jest to, że nie pracują oni w kancelariach a część z nich ma bardzo znikomy kontakt z patronem, ograniczający się do kilku spotkań rocznie.

Innym z problemów jest również nie wyrobiona przez nich/u nich umiejętność prawniczego myślenia – brak umiejętności: wyczucia procesowego, planowania strategicznego rozpraw, planowania negocjacji, przewidywania konsekwencji procesowych, przewidywania ruchów drugiej strony sporów w sądach u niektórych nawet występuje brak odcięcia się od emocji. To dość istotne cechy dla aplikanta, gdyż to główne cechy dobrego prawnika.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika