Należy pamiętać, że nie każda darowizna będzie miała wpływ na obniżenie dochodu, od którego fiskusowi płacony jest podatek. W rozliczeniu podatkowym każdy podatnik może odliczyć darowiznę dokonaną na cele charytatywne.

Jednak należy pamiętać, aby cele, które podmiot ten realizuje, były zgodne z tymi, które widnieją w ustawie. Przykładem może być organizacja, która zajmuje się ochroną zwierząt, pomocą powodzianom czy organizacją wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Pełna lista organizacji znajduje się w ustawie.

Przekazanie darowizny konkretnej osobie, która zajmuje się wykonywaniem takich samych celów jak te, które zostały wymienione w ustawie, nie będzie powodowało możliwości dokonania odliczenia takiej darowizny. Bardzo ważne, aby sprawdzić czy dany podmiot ma status organizacji, o którym mowa jest w ustawie.

Nie zawsze uda się odliczyć całość darowizny, gdyż dozwolone jest odliczenie darowizny o wartości do 6% dochodu podatnika – to jest maksymalna kwota jaką podatnik może odliczyć w związku z dokonaną darowizną.

Należy również pamiętać, iż odliczenie będzie możliwe, gdy podatnik korzysta z odliczenia innych darowizn. Wspomniany wyżej limit jest łączny dla darowizny krwi, na cele kultu religijnego oraz na rzecz pożytku publicznego.

Odliczenie 1% podatku nie ma nic wspólnego z rozliczeniem, o którym wyżej wspomniano. Każdy podatnik po skorzystaniu ze wszystkich możliwych ulg i odliczeń podatkowych, ma prawo przekazać 1% swojego podatku, i może się tak zdarzyć że ten 1% podatku może trafić do tej samej organizacji, jakiej wcześniej udzielono darowizny.

Bardzo ważne aby wszystkie organizacje czy stowarzyszenia miały status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu podatnik będzie mógł dokonać odliczenia w deklaracji podatkowej. Po dokonaniu darowizny na rzecz danej organizacji podatnik zobowiązany jest do zachowania dowodu wpłaty jako dowodu. Podatnik, który udzielił wsparcia musi pamiętać, o oświadczeniu lub umowie, w których wskazane zostaną nasze dane identyfikujące oraz darczyńcy, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika