W roku 2012 kwoty grzywien za przestępstwa skarbowe zostały podwyższone. Jest to powiązane ze wzrostem wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę. Przede wszystkim zwiększeniu uległy kwoty minimalnej i maksymalnej kary grzywny, które obliczane są na podstawie aktualnej najniższej krajowej.

Należy również wspomnieć, o tym że wzrosła również kwota graniczna pomiędzy wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym. Przewinienie skarbowe zachodzi wtedy, gdy kwota nie przekroczy wysokości 7500 złotych, tj. 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w chwili popełnienia tego przewinienia. W sytuacji gdy, kwota ta zostanie przekroczona, będziemy mieli do czynienia z przestępstwem skarbowym.

 

 

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

 

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego, kara grzywny za przestępstwo skarbowe wymierzana jest przez sąd, który określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Sąd określając stawkę dzienną bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunku rodzinne.

 

Należy jednak pamiętać iż stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia, ale nie może też przekroczyć jej czterystu krotności.

 

 

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe

 

Kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych, wymierza jest zazwyczaj w przedziale od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że inaczej stanowi kodeks.

 

Zgodnie z przepisami istnieje również mandat karny, który mieści się w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Tak jak w przypadku wykroczenie skarbowego, sąd również i w tych przypadkach bierze pod uwagę sytuację materialną i rodzinną sprawcy.

 

Minimalna wysokość kary grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi od 150 złotych do 30 00 złotych. Jeśli chodzi o nałożenie mandatu karnego, to nie może on przekroczyć wysokości 3000 złotych.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika