Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą, zobowiązany jest do rozliczenia podatku od towarów i usług VAT. Ta zasada również obejmuje osoby, które podpisały umowę o dzieło, jednak podatnik ten może się nie rejestrować i się nie rozliczać – aby tak się stało kwota umowy o dzieło nie może przekraczać wartości 150 tys. złotych.


Umowa o dzieło a VAT

Przyjmujący umowę o dzieło zobowiązuje się do wykonanie określonego zadania (dzieła), a zamawiający do zapłacenie wynagrodzenia za jego wykonanie. Należy pamiętać, iż umowa o dzieło jest umową odpłatną, wzajemną oraz konsensualną.

Warunkiem zaistnienia tej umowy jest szczegółowe określenie dzieła, jakie ma wykonać przyjmujący zamówienie. Dziełem może być dowolna rzecz, utwór np. napisanie artykułu, wykonanie zdjęć, mebli.

Zgodnie z prawem podatkowym podatnikiem VAT jest każda osoba, która wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, o jej opodatkowaniu przede wszystkim decyduje, czy jest ona wykonywana w ramach działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą do tego typu działalności zaliczamy działalność producentów, handlowców oraz usługodawców, w tym również zaliczają się działalności osób, które wykonują wolne zawody.

Nie ma znaczenia czy dana czynność jest wykonywana jednorazowo czy przez dłuższy okres. Ważne jest to, aby osoba, prowadząca działalność działała jako przedsiębiorca. Umowa o dzieło ma na celu pozbawić samodzielności wykonawcę dzieła oraz pozbawić również odpowiedzialności wobec osób trzecich za swoje działania, a jedynie wobec zlecającego, gdzie również działanie to nie może mieścić się w definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o VAT. Celem tych wszystkich regulacji jest wyłączenie z opodatkowania VAT tego rodzaju działań.


Podatnik VAT.

Nie w każdym przypadku osoba wykonująca dzieło ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT. Ma ona prawo do skorzystania ze zwolnienia, dzięki czemu nie będzie musiała opłacić podatku VAT. Zgodnie z przepisami istnieją dwa rodzaje zwolnień: przedmiotowe oraz podmiotowe. Przedmiotowe związane są z przedmiotem prowadzonej działalności, natomiast ze zwolnienia podmiotowego można skorzystać bez względu na przedmiot działalności gospodarczej.

Tego typu zwolnienia skierowane są do przedsiębiorców, których wartość sprzedaży nie przekroczyła za zeszły rok 150 tys. złotych. W przypadku przekroczenia tej wartości, będzie koniczna rejestracja jako podatnik VAT.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika