Podatkowi od nieruchomości zgodnie z ustawą podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem określonej działalności gospodarczej.

Natomiast nie podlegają opodatkowaniu wszelkie użytki rolne, grunty zadrzewione lub zakrzewione, grunty, będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych, grunty pod wodami powierzchniowymi, zbiorniki retencyjne lub pod elektrownie wodne oraz pod pasy dróg publicznych, nieruchomości na potrzeby jednostek samorządów terytorialnych.


Kto jest podatnikiem

Podatnikiem podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie podsiadając osobowości prawnej. Jednak bardzo ważne jest to, aby podatnik był właścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych lub ich posiadaczem samoistnym. Może również być użytkownikiem wieczystym gruntów oraz posiadaczem wyżej wymienionych budowli które stanowią własność Skarbu Państwa.

Stawki podatku od nieruchomości

Przede wszystkim wysokość stawek podatku od nieruchomości zależy od decyzji poszczególnych gmin w drodze uchwały. Każdego roku Minister Finansów publicznie ogłasza maksymalne stawki podatków oraz opłaty lokalne na kolejny rok.

Rozliczenie i zwolnienie z podatku od nieruchomości

Zgodnie z przepisami, obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych znajduje się pełna lista nieruchomości oraz podmiotów, które są zwolnione z podatku od nieruchomości. Należą do nich m.in.: budynki gospodarcze, które służą do:

  • prowadzenia działalności leśnej;

  • prowadzenia działalności rybackiej.

Wszelkie grunty i budynki, które są muzeami, budynki znajdujące się na terytorium objętym ochroną, uczelnie, szkoły, placówki, zakłady kształcenia oraz jednostki badawczo-naukowe.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika