Problem z małą łazienką jest taki, że trzeba tą niedużą powierzchnie wykorzystać maksymalnie, aż do granic absurdu. Szukamy rozwiązań funkcjonalnych i łączących wiele elementów na raz. Aby ten projekt pt.: malutka łazienka wypalił, trzeba się trzymać kilku zasad, które zostały sprawdzone przy zagospodarowaniu tego typu powierzchni.