W związku z projektem ustawy Ministra Sprawiedliwości, Krajowa Rada Prokuratury wyraziła wątpliwości które dotyczyły części propozycji projektu ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwem i Prokuratury.