kampanie informacyjne śmieci

Wraz z dniem 1 lipca 2013 roku, w życie wejdzie nowa ustawa śmieciowa, w myśl której wszyscy będziemy obowiązani do uiszczania opłat za wywóz nieczystości. Jest to na pierwszy rzut oka mało sprawiedliwe, niemniej jednak z punktu widzenia ekologii, jest posunięciem jak najbardziej rozsądnym, bowiem zapewnić może to, iż wszyscy będą skrupulatnie wyrzucać swoje śmieci […]