Każdy z nas doznał poważnej krzywdy choć raz, natomiast małe przykrości spotykają nas niemalże codziennie. Za doznane krzywdy, brak szczęścia często obwiniamy innych. Odgrywamy rolę ofiary, ponieważ ktoś nas zranił, tymczasem poczucie krzywdy odcina nas od poczucia szczęścia oraz powoduje poważne choroby.