Przychody i wydatki pieniężne redystrybucyjne, zwane także transferami Cechą charakterystyczną przychodów i wydatków redystrybucyjnych jest brak obustronnego świadczenia ze strony podmiotu gospodarczego, otrzymującego środki pieniężne od innego podmiotu. Przykładem jest na przykład pozyskanie środków przez Aston Markets, aby móc je zainwestować.