Przychody i wydatki pieniężne redystrybucyjne, zwane także transferami

Cechą charakterystyczną przychodów i wydatków redystrybucyjnych jest brak obustronnego świadczenia ze strony podmiotu gospodarczego, otrzymującego środki pieniężne od innego podmiotu. Przykładem jest na przykład pozyskanie środków przez Aston Markets, aby móc je zainwestować. W ten sposób korzystają obie strony. Do redystrybucyjnych strumieni pieniężnych można zaliczyć podatki oraz opłaty przekazywane przez rozmaite jednostki na rzecz budżetu. Następnie składają się na nie renty, emerytury oraz zasiłki przekazywane z budżetu na rzecz uprawnionych do ich otrzymania. Kolejnym rodzajem strumienia pieniężnego są różne rodzaje subwencji, dotacji oraz darowizn. Cechą charakterystyczną przychodów i wydatków pieniężnych redystrybucyjnych jest to, że nie są one regulowane przez mechanizm rynkowy, lecz przede wszystkim przez normy prawne na podstawie bardzo różnych kryteriów.

Przychody i wydatki pieniężne kredytowe

Przychody i wydatki pieniężne kredytowe powiązane są z operacjami kredytowymi banków. Przychodami kredytowymi nazywamy przychody pieniężne, jakie osiągają niebankowe jednostki gospodarujące, zadłużające się z czasem w bankach. Mowa, więc tu o wykorzystaniu pożyczek bankowych. Wydatkami kredytowymi mogą być wydatki tych jednostek powiązane ze spłatą poprzednio wykorzystywanych kredytów bankowych. Dla banków udzielenie kredytu nie jest wydatkiem pieniężnym, a spłata kredytu przez pożyczkobiorców nie jest przychodem pieniężnym. W przypadku przychodów i wydatków kredytowych mamy do czynienia z kreacją nowych i z likwidacją istniejących zasobów pieniężnych.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika