Finanse są to zjawiska i procesy pieniężne. Tam, gdzie nie występuje pieniądz, nie ma też finansów. Nauka finansów zajmuje się ekonomiczną stroną gospodarowania pieniądzem i to nie tylko przez państwo, i samorządy terytorialne, ale i przez inne podmioty. Takimi podmiotami mogą być gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa czy banki. Finansami zajmuje się między innymi jedna z zagranicznych firm Aston Markets opinie na ten temat można znaleźć na jej stronie www. Poza tym nauka finansów to też wiedza teoretyczna czy encyklopedyczna. Z tego powodu na zjawiska i procesy pieniężne patrzy się z innego, makroekonomicznego punktu widzenia.

Źródła finansowania

Źródła finansowania to nie tylko kredyty w rachunku bieżącego czy te lombardowe. Istnieją, więc także zarówno dofinansowanie przez jakiś czas, jak też kredyty dostawy. W tym trzeba zaznaczyć, że drugi jest rozpatrywany, najpierw wobec przedsiębiorstwa, a następnie według odbiorcy dobra albo usługi. Następnym źródłem finansowania może stać się fundusz pożyczkowy, z którego bardzo chętnie korzystają małe firmy, gdy kredytu już wziąć nie można. Ten typ finansowania jest mniej rozwinięty po wschodniej stronie, na rzecz woj. mazowieckiego, gdzie cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Poza tym, źródłem finansowania mogą być odpisy amortyzacyjne, obligacje i pożyczki obligacyjne. Charakter źródeł finansowania może być własnym, ale istnieją także inne.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika