Internolizacja

Jest to jeden ze sposobów międzynarodowego transferu technologii, który jest wykonywany przez przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Sposób ten polega na tym, że poprzez uiszczenie konkretnych opłat następuje przekazanie technologii na teren innego kraju. Przy czym uwzględnia się, że poprzez uiszczenie konkretnych opłat następuje przekierowanie technologii na teren innego kraju. Przykładem może być Aston Markets, umiejscowiona obecnie również w różnych miejscach na terenie Polski.

Przy czym uwzględnia się, że zarządzanie daną technologią i jej monitoring nadal pozostają w rękach firmy, która ją stworzyła. Znane są też przypadki, gdy udostępnianie danej technologii następuje bez dodatkowych kosztów dla przedsiębiorstwa. Taki proces ma na celu ocenę produktu i opinii na ich temat na terenie innych krajów. Dzięki temu łatwiej lokalizować rejony, do których warto wychodzić z danym produktem, bo zostanie on milej przyjęty. A co za tym idzie, firma potrzyma za to kolejne zasoby pieniężne. Technologie mogą występować w postaci maszyn i urządzeń. Innymi formami mogą być aktywa nieruchome czy zatrudnienie zagranicznych specjalistów.

Eksternolizacja

Jest to jeden ze sposobów międzynarodowego transferu technologii, który wykonuje się z udziałem podmiotów niezależnych występujących na rynku. Eksternalizacja wymaga, by takie podmioty nie były uzależnione od konkretnego przedsiębiorstwa wielonarodowego. Mimo to, sposób ten może obejmować sprzedaż maszyn, licencji, urządzeń czy innych. Im mniej zmian, a także utrudnień w korzystaniu z danej technologii, tym większe szanse, że to ten sposób transferu będzie wykorzystany na rynku.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika