Z pewnością każdy z nas słyszał pewnego dnia o efektywności energetycznej lokali. Tylko nie każdy z nas potrafi objaśnić, co kryje się pod tym określeniem. Chodzi tutaj o ekspertyzę, która określi wskaźnik energii potrzebnej do zapotrzebowania potrzeb, które wiążą się z użytkowaniem danego budynku.

Mówiąc o eksploatacji lokalu, bierze się pod uwagę kilka czynników: wentylację i klimatyzację, ogrzewanie, jak również przygotowanie ciepłej wody. Jeśli pomiary są wykonywane w obiektach użyteczności publicznej, to do wspomnianych wyżej czynników zalicza się jeszcze oświetlenie. Należy podkreślić, że przygotowując opis energetyczny w obiektach przemysłowo-magazynowych nie bierze się pod uwagę ilości energii dostarczanej do celów produkcyjno-technologicznych.

Dokument zawierający takie dane, to audyt energetyczny lub świadectwo energetyczne. Dlaczego trzeba przeprowadzać takie pomiary i kto musi się na nie decydować? Wiąże się to z przepisami Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2009 roku audyt energetyczny jest zobowiązaniem dla nowo powstałych nieruchomości oraz takich, w których zmieniła się charakterystyka energetyczna z przyczyny modernizacji lub przebudowy. Te pomiary może przeprowadzić wyszkolony audytor energetyczny, a ważne są one przez okres dziecięciu lat. Nie wszystkie lokale jednak powinny posiadać takie zaświadczenia. Z tego obowiązku wyłączone zostały między innymi: zabytki, miejsca kultu religijnego, lokale gospodarki rolnej. Jeśli nie jesteśmy pewni czy musimy przeprowadzić audyt energetyczny, wystarczy wejść na witryny internetowe, które poświęcone są tej dziedzinie. Można także zobaczyć na nich formularze świadectw, które zostały skonstruowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika