Kim będę w życiu? Co chciałbym robić? Na te pytania młodzi udzie powinni odpowiedzieć jak najwcześniej, aby podjąć świadome decyzje dotyczące ich przyszłości zawodowej. Jednak bardzo często podejmując decyzje o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej lub studiów kierują się modą, sugestią rodziców albo opinią najbliższego otoczenia.

Im wcześniej młodzież zacznie myśleć nad swoją ścieżką edukacyjną tym większa szansa, że jej wybór będzie trafny. Już wybór odpowiedniego profilu w szkole ponadgimnazjalnej może zawęzić możliwy wybór kierunków. Często młodzi ludzie nie mają sprecyzowanych zainteresowań, nie znają swoich predyspozycji i po prostu nie wiedzą, czego chcą się uczyć i kim chcą zostać w przyszłości. Zadaniem szkoły powinna być nauka światowego wyboru przyszłości. Doradztwo zawodowe w szkole powinno być prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów, w sposób systemowy i zaplanowany. W pierwszej kolejności uczeń powinien uzyskać wiedzę o sobie, o swoich mocnych i słabych stronach, cechach charakteru i uzdolnieniach. Pomocne mogą okazać się warsztaty samopoznania, testy psychologiczne oraz indywidualne rozmowy. Następnie doradca zawodowy powinien przedstawić ofertę edukacyjną, pokazać trendy na rynku pracy, możliwości przyszłego zatrudnienia pod kątem predyspozycji zawodowych. W ten proces powinniśmy zaangażować również rodziców, poprzez spotkania informacyjne.

To kim młodzi ludzie są teraz jest zalążkiem tego kim będą w przyszłości. Im szybciej zaczną rozwijać swoje umiejętności, tym lepiej. Doradztwo zawodowe powinno im pomóc w poznaniu siebie i podjęciu najtrudniejszej decyzji dotyczących ich przyszłości zawodowej.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika