Własna organizacja jest coraz popularniejsza w obecnych czasach. Przeważanie wynika to z bardzo biednego rynku pracy, który to zmusza nas do obmyślenia planu: jak założyć spółkę z o.o. lub też jak otworzyć własną działalność. Zakładanie spółki nie jest jednak rzeczą bardzo skomplikowaną.

Otóż proces rejestracji spółki zależy od rodzaju spółki, aczkolwiek założenie spółki kapitałowej i osobowej jest niezwykle podobne do siebie. Jeśli naszym zamysłem jest otworzenie spółki osobowej konieczne są wzory podpisów. Przy spółce kapitałowej wspólnicy zobowiązani do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Kolejne etapy rejestracji spółek są w zasadzie takie same.

Najistotniejszy w tych dwóch przypadkach spółek jest wpis do KRS. Aby taki wpis uzyskać, należy wypełnić urzędowe formularze, które są inne dla danego typu spółki. Wniosek ten wiąże się ze stosownymi opłatami sądowymi i za opublikowanie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
We wniosku do KRS znajdują się dodatkowe formularze, których ilość zależy od formy spółki jaką mamy zamiar otworzyć.

Przykładem może być spółka z o.o., przy której do Krajowego Rejestru Sądowego załączona jest umowa spółki, lista wspólników, oświadczenie wszystkich członków zarządu o wkładach na pokrycie kapitału zakładowego oraz wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki zaświadczone przez notariusza itp.
Składając wniosek należy także liczyć się z stosownymi opłatami. Opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego to 1500zł, z czego 1000 zł liczone jest za zarejestrowanie spółki w KRS a 500 zł za opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jak widać nie są to wielkie koszta, przez co własną spółkę może posiadać ogólnie mówiąc każdy.
Aby spółka była w pełni zarejestrowana oprócz wpisu do KRS, konieczna jest rejestracja spółki w Urzędzie Statystycznym i nadanie numeru REGON, w Urzędzie Skarbowym i pozyskanie numeru NIP oraz uznanie się za płatnika VAT.

O autorze

Strona poświęcona jest spółki osobowej jawnej. Ich dokładnej charakterystyce, specyfikacjom prawnym regulującym prowadzenie spółki osobowej jawnej. Witryna prezentuje również praktyczne rady i wskazówki dla wszystkich interesujących się tą formą działalności gospodarczej.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.