rozliczenia podatkoweW nazewnictwie podatkowym istnieje termin „grupa zerowa”. Oznacza on członków najbliższej rodziny, którzy w ogóle nie muszą płacić podatku od spadków i darowizn. Aby z tego skorzystać trzeba jednak spełnić określone warunki, w tym przede wszystkim w odpowiednim terminie powiadomić urząd skarbowy o otrzymaniu spadku czy darowizny.

Grupa zerowa to przede wszystkim: małżonek, dzieci, wnuki, a także rodzice, dziadkowie, pasierbowie, ojczym, macocha, rodzeństwo. Podatnik ma 6 miesięcy na to by zgłosić do urzędu skarbowego nabycie praw majątkowych i własności. W przypadku nabycia, jakie miało miejsce w drodze dziedziczenia jest sześć miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.

Gdy otrzymamy darowiznę w postaci środków pieniężnych musimy spełnić jeszcze jeden warunek poza złożeniem deklaracji. Trzeba więc udokumentować otrzymanie środków. Dotyczy to kwot powyżej 9637 zł. Kiedy wyżej wymienione warunki nie zostaną spełnione, nabycie rzeczy czy praw majątkowych podlegać będzie obowiązkowi podatkowemu jak dla I grupy podatkowej.

Tematyka spadków i darowizn niesie ze sobą wiele niejasności, dlatego często doradca podatkowy musi objaśniać podstawowe sprawy swoim klientom. Dotyczy to na przykład mylnego przekonania, że przelew należy dokonać z rachunku, którego posiadaczem jest darczyńca na rachunek, którego posiadaczem jest obdarowany. Tymczasem prawo wymaga jedynie aby z przelewu, jego opisu jasno wynikało, że jest to darowizna przykładowo od siostry dla brata. Można więc wpłacać gotówkę w kasie bankowej, która trafi na rachunek obdarowanego.

Jednocześnie występują pewne sytuacje, gdy nie trzeba wykonywać zgłoszenia do US. Taką sytuacją będzie nabycie np. nieruchomości na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Druga sytuacja to nabycie o wartości niższej jak 9637 zł.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika