Główna przesłanka zgodnie z prawem i orzecznictwem Polskich sądów stwierdza, że główną przesłanką konieczną do uzyskania rozwodu jest bezapelacyjnie jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków starających się o rozwód. Dopiero spełnienie tej przesłanki może być przyczyną orzeczenia rozwodu przez sąd.

Co to jest zupełny i trwały rozkład pożycia?

 

Zgodnie z prawem trwałym i zupełnym rozkładem pożycia jest taki stan, gdy więzy w tym więzi duchowe, fizyczne oraz gospodarcze pomiędzy współmałżonkami ulegają nieodwracalnemu zerwaniu ich. Przesłanką rozwodową określaną mianem trwałości rozpadu małżeństwa definiuje  się natomiast to czy współmałżonkowie z czasem mogą jeszcze podjąć wspólne pożycie. Zgodnie z prawem sytuacja uzyskania i udzielenia rozwodu wymaga tego by rozkład trwał już od dłuższego czasu. Kodeks postępowania cywilnego nie określa jasno jednak żadnych określonych przedziałów czasowych. Nie oficjalnie utrzymuje się że jest to okres 6 miesięcy w typowych sprawach rozwodowych.

 

Pozew rozwodowy

Jak wiadomo rozwód wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do sądu. Pozew rozwodowy może być złożony zarówno przez jedno z małżonków jak i przez oboje z nich we właściwym zgodnie z prawem administracyjnym sądzie okręgowym. Sąd przed rozpoczęciem przewodu ma obowiązek skierowania małżonków do tzw. mediatora, który ma pomóc w ewentualnym utrzymaniu małżeństwa. Przy okazji mediator może pomóc małżeństwu ustalić podstawowe warunki rozwodu.

Odmowa udzielenia rozwodu

Niestety mylą się ci którzy twierdzą że sam alkoholizm może być powodem rozwodu. Bez dwóch wyżej wymienionych przesłanek, ani alkohol, ani narkotyki ani zdrada nie zezwalają same w sobie na uzyskanie rozwodu. Podobnie ma się sprawa gdy gdy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków. Podobnie sąd omówi rozwodu gdy będzie to sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, np. mąż zdradzi żonę i zażąda rozwodu od sądu a żona na to nie przystanie. Sędzia ma wówczas prawo odmówić orzeczenia rozwodu.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.