Zarządzanie jest to złożony proces, który w klasycznym ujęciu składa się z 4 podstawowych etapów: planowania, organizowania, kierowania oraz kontrolowania. Zarządzać można różnymi obszarami m.in. można wyróżnić zarządzanie zasobami ludzkimi.

Tutaj należy podkreślić, że nie można kierować zasobami ludzkimi tylko ludźmi. Pojęcie „zarządzanie” odnosi się do zasobów organizacji. Ludzie, a właściwie ich umiejętności i wiedza to najcenniejszy kapitał każdej organizacji tzw. kapitał ludzki.

Według klasycznych definicji zarządzanie to działalność polegająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacji. Jest to zestaw działań skierowanych na podstawowe zasoby organizacji, to jest: ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne. Działania te mają umożliwić sprawne i skuteczne osiąganie celów organizacji. Do takich działań zarządzania można zaliczyć: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, kierowanie oraz kontrolowanie.

Zarządzanie to m.in. motywowanie pracowników. Ta funkcja zarządzania polega na odpowiednim oddziaływaniu na podwładnych, aby chcieli realizować powierzone im zadania. Ważną funkcją w zarządzaniu jest również kontrolowanie. Kontrolowanie polega m.in. na obserwowaniu postępów pracowników w realizowaniu wyznaczonych celów.

Zarządzanie to przede wszystkim sztuka rozwiązywania problemów, która wymaga często bardzo trudnych decyzji.

O autorze

Robię różne rzeczy, trochę podróżuje, trochę piszę.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika