Fundusze inwestycyjne, zwane również funduszami wspólnego inwestowania lub funduszami zbiorowego inwestowania, to instytucje finansowe, których działalność opiera się na gromadzeniu rozproszonych kapitałów różnych inwestorów (uczestników funduszy) w celu ich następnej alokacji, pozwalającej inwestorom tych środków osiągać znaczące i co najważniejsze dodatnie korzyści finansowe. We współczesnych międzynarodowych gospodarkach fundusze inwestycyjne są jednym z podstawowych segmentów rynku finansowego.

W Polsce fundusze inwestycyjne występują na rynku finansowym od kilkunastu lat. W tym czasie wpływ na efektywność ich działalności miała nie tylko sytuacja gospodarcza, lecz także zmiany legislacyjne dotyzące funduszy i ich uczestników. Do rozwoju tej sfery rynku w znacznej mierze przyczyniły się również działania podejmowane przez same fundusze inwestycyjne. W kolejnych latach, odpowiadając na potrzeby podmiotów indywidualnych i instytucjonalnych, towarzystwa zarządzające funduszami budowały w ich ramach portfele inwestycyjne o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego. Przykładem dzisiejszego potentata jest chociażby Skandia. Głównym celem tych działań było osiągnięcie dla danego rodzaju funduszu jak najwyższej stopy zwrotu, która odzwierciedlałaby oczekiwania jego uczestników, a także przyciągała potencjalnych posiadaczy jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych.

Zagadnienia związane z rynkiem funduszy inwestycyjnych są tematem szerokich dyskusji w literaturze światowej, szczególnie amerykańskiej, gdyż właśnie w Stanach Zjednoczonych rynek funduszy inwestycyjnych osiągnął najwyższy stopień rozwoju w skali gospodarki światowej. W Polsce instytucjom tym nie poświęcano jak dotąd zbyt wiele uwagi, ograniczając się głównie do okresowych badań empirycznych dotyczących ich dochodowości i efektywności, które są wartościowym źródłem informacji dla podmiotów zainteresowanych ulokowaniem swoich oszczędności na tym rynku, przede wszystkim, dlatego, że pozwalają ocenić, jakość zarządzania funduszami i porównać ich konkurencyjność z innymi formami lokaty kapitałów pieniężnych. W zależności od wyników tego porównania podmioty indywidualne i instytucjonalne mogą decydować o zainwestowaniu posiadanego kapitału bezpośrednio w fundusze inwestycyjne czy jak wspominano w instytucje jak np skandia która skupia i oferuje wiele fundusze w jednym miejscu. Wyrazem wzrostu zainteresowania funduszami ze strony oszczędzających jest zwiększająca się wartość zgromadzonego przez nie kapitału, mająca podstawowe znaczenie dla rozwoju tego segmentu rynku finansowego. Mimo że dochodowość i efektywność, które zależą od podjętych w przeszłości decyzji osób zarządzających funduszami, wpływają na zwiększenie aktywów funduszy inwestycyjnych, nie są one jedynymi czynnikami decydującymi o rozwoju tego rynku.

O autorze

Z zamiłowania zajmuje się informatyką, oraz pozycjonowaniem swoich serwisów internetowych jak www.finanseosobiste.biz, www.artykuly.sos.pl oraz serwisów organizacji do których należę jak np www.knp-ur.pl Podobnie jak ten blog bardzo cenię sobie unikalność oraz zero spamu i co najważniejsze unikalne teksty. Zapraszam na podobny serwis www.artykuly.sos.pl ...

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika