Miasto znane od 1405 roku (pierwsza udokumentowana wzmianka o wsi Crothoszino). W 1414 roku niedaleko wsi Krotoszyn założył miasto jeden z bojowników bitwy pod Grunwaldem, Wierzbięta Krotoski z rodu Łodziów. Od tego momentu wieś zaczęto nazywać Stary Krotoszyn.

W 1415 gród został lokowany na prawie magdeburskim. Prawa miejskie zostały nadane przywilejem Władysława Jagiełły. Krotoszyn był niszczony kilkakrotnie podczas wojen i pożarów a mimo tego za każdym razem miasto było odbudowywane i rozwijało się pomyślnie. W 1628 roku zamieszkali tu protestanci uciekający z Niemiec, w XVII wieku otoczono miasto fosą i wałami obronnymi z trzema bramami. W XVIII wieku Krotoszyn liczył już około 4 tysiące mieszkańców. W tym też wieku miasto zasłynęło z wielkich jarmarków krotoszyńskich, na których sprzedawano za każdym razem około 1000 wołów.

W 1793 roku Krotoszyn znalazł się w zaborze pruskim. W 1819 roku miasto nabył książę bawarski Thurn-Taxis. 5 marca 1827 roku przyszedł tu na świat Marian Langiewicz, późniejszy dyktator powstania styczniowego. Wiek XIX i początek wieku XX, to okres uprzemysłowienia Krotoszyna, ale również szybkietgo rozwoju rzemiosła (XIX wiek, kuśnierstwo, garbarstwo, szewstwo), szkolnictwa (gimnazjum, seminarium nauczycielskie), spółdzielczości (polska kasa pożyczkowa, Bank Ludowy, Towarzystwo Rolnicze, Towarzystwo Pszczelarzy) i rolnictwa (XIX wiek, cykoria). W 1910 roku Krotoszyn zamieszkuje już 13 tysięcy osób. Mieszkańcy miasta Krotoszyn brali czynny udział w powstaniu wielkopolskim.

Miasto zostało zdobyte przez Polaków 1 stycznia 1919 roku, między innymi dzięki interwencji pociągu pancernego Poznańczyk. W latach międzywojennych nastąpiło zahamowanie rozwoju miasta. Okupacja hitlerowska trwała w mieście od 3 września 1939 do 23 stycznia 1945. Krotoszyński 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej uzyskał sławę w 1939 roku w obronie położonego blisko granicy Krotoszyna oraz w obronie Warszawy, o czym napisał w pożegnalnym rozkazie generał Juliusz Rómmel. W okresie powojennym nastąpiło uprzemysłowienie miasta i rozwój, wzrosła ilość mieszkańców z 22 tysięcy w roku 1973 do 27 tysięcy w roku 1985, zeleftryfikowana została linia kolejowa. W latach 1975-1998 Krotoszyn był miastem administracyjnym należącym do woj. kaliskiego. W 1999 przywrócony został powiat krotoszyński.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.