ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

 

 • Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
 • Meble należy czyścić wyłącznie wilgotną miękką tkaniną, a następnie niezwłocznie wytrzeć do sucha
 • Należy też uważać, aby nie narażać powierzchni lakierowanych na uszkodzenia mechaniczne, gdyż powstałe w ich wyniku zarysowania i zagłębienia powodują brak ochrony drewna przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgoci, promieni słonecznych).Meble Ludwik Filip
 • Do czyszczenia mebli nie stosować: silnych, żrących środków czyszczących oraz środków zawierających silikon lub alkohol. Stosowanie środków czystości na bazie silikonu, w przypadku frontów drewnianych wyklucza naprawę gwarancyjną bądź pogwarancyjną w szczególności w sytuacji przemalowania w razie uszkodzeń mechanicznych (np.: zarysowanie powłoki lakierniczej).
 • Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, przy wilgotności względnej powietrza 40-70%, w temperaturze 10-30 stopni Celsjusza, w pomieszczeniach przewiewnych oraz posiadających sprawną wentylację zgodną z obowiązującymi przepisami,w szczególności zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie. ( Dz.U.2002 r., Nr.75 poz.690)
 • Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła (grzejniki, piece) oraz chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznym oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • Niedopuszczalne jest, aby jakakolwiek powierzchnia mebla poddawana była długotrwałemu działaniu płynów (np. woda, herbata, alkohol), ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni.
 • Wymagane jest równe ustawienie (wypoziomowanie) mebli i w razie konieczności regulacja drzwi poprzez wkręcenie lub wykręcenie zawiasów.
 • Luzy na połączeniach, powstałe w trakcie użytkowania, należy niezwłocznie usuwać poprzez dokręcenie właściwych łączników i śrub.
 • Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie mebla.
 • Dokładne zapoznanie się ze wskazówkami i zaleceniami zamieszczonymi poniżej jest gwarancją osiągnięcia satysfakcji z posiadanego wyrobu.
 • Uwaga. Stanowczo odradzamy użytkowania (przechowywania, składowania, magazynowania) wyrobów w przypadku frontów drewnianych w pomieszczeniach o wilgotności powietrza poniżej 35% lub powyżej 60%.
 • Skóra podobnie jak drewno jest surowcem naturalnym. Każdy płat skóry jest inny, tak jak inne są linie papilarne każdego człowieka. Dlatego też nie można uniknąć odchyleń, w zabarwieniu oraz fakturze powłok skórzanych, zarówno w obrębie pojedynczego mebla, jak i pomiędzy elementami kompletu mebli. Każda skóra jest indywidualnie dobierana. Naturalne znamiona zawierające żyły, zmarszczenia, nakłucia i blizny czynią każdą skórę wyjątkową. Cechy te nie mają negatywnego wpływu na trwałość użytkową zestawu, a wręcz przeciwnie, potwierdzają naturalna klasę skóry.

O autorze

Firma Ludwik Filip posiada w swojej ofercie meble stylowe pokojowe, sypialniane, wypoczynkowe, robione na wymiar meble biblioteczne oraz wiele dodatków i elementów upiększających wnętrza.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.