Przy montażu rur można wykorzystać technologie bezwykopową. Wykorzystuje ona jedną z trzech możliwości(mikrotuneling, przeciski, przewierty sterowane).

Mikrotuneling jest najbardziej zaawansowaną technologicznie metodą. Podczas jej użycia wykorzystuje się urządzenie oparte o najnowszą technologie. Wpływ i działanie człowieka jest zminimalizowane. Większość działań jest skomputeryzowanych. Otwory wykonywane są przy użyciu głowicy wiertniczej. Przed przeprowadzeniem wwiertu należy przygotować dwie komory. Jedną jest komora startowa, a drugą końcowa. Wwiert zaczyna się jak sama nazwa wskazuje od komory startowej. Głowica z komory startowej przemieszcza się do komory końcowej dzięki działaniu silników hydraulicznych i pierścienia wciskającego. W celu zabezpieczenia odwiertu za głowicą umieszcza się rur ochronne. Wykonane one są z betonu, kamionki i tym podobnych materiałów.

Przeciski stosowane są głównie do przeprowadzenia wwiertów w pozycji poziomej. Przeciski i przewierty sterowane posiadają trzy etapy pracy. Pierwszym jest przewiert pilotażowy. Przed przystąpieniem do tego etapu jak wcześniej musimy przygotować dwie komory (początkowa i końcowa). Następną częścią tego etapu jest wprowadzenie podłużnych rur długości kilku metrów. Rury te najczęściej posiadaj gwint(stożkowy). Część ta trwa do momentu przebicia się do komory końcowej. Kolejny etapem jest poszerzanie odwiertu i umieszczenie w nim rur ochronnej. Zabieg ten jest konieczny, aby w następnym etapie umieścić rury właściwe. Ostatnim etapem jest umieszczenie rur właściwych polega to na stopniowym usuwaniu rur ochronnych i w nich miejscu umieszczenie rury właściwej.

Przewierty sterowane wykonywane są głównie w celu ominięcia przeszkód naturalnych (jeziora , głazy) i sztucznych. Wcześniej wwierty były prowadzone w pozycji poziomej. W tym przypadku biegną one po pewnej krzywej. Jak wcześniej dzielimy je na 3 etapy. W pierwszym etapie musimy określić przebieg wwiertu. Pierwsza rura wyposażona jest w głowicę wiercącą. Dalej na podstawie parametrów określonych podczas określania przebiegu wwiertu wykonujemy odwiert. Jak we wcześniejszych przypadkach kolejny etap polega na poszerzeniu otworu. Ostatnim etapem jest umieszczenie rury docelowej w miejscu rury ochronnej.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika