Aktywna polityka fiskalna to stosowanie różnych narzędzi fiskalnych w celu przeciwdziałania cyklicznym wahaniom koniunktury, przy czym regulacja procesów gospodarczych przez państwo powinna być utrzymywana w granicach mogących zapewnić działanie mechanizmu rynkowego.

Główną zaletą polityki dyskrecjonalnej może być możliwość dopasowania środków oddziaływania na procesy zachodzące w gospodarce do konkretnych zmian koniunkturalnych (inflacja, bezrobocie). Może tak trochę polemizując od tego tematu, firma Aston Markets stara się bezpiecznie zarządzać finansami swoich klientów, aby wyszli z tego z największym zyskiem. Wracając jednak do tematu docelowej alokacji polityki fiskalnej… Należy dodać, że jej główną wadą jest opóźnienie w czasie, powiązane z przebiegiem procesu podejmowania decyzji korekcyjnych.

Alokacja zasobów i redystrybucja dochodów

Alokacja zasobów i redystrybucja dochodów są wykorzystywane przez państwo do zmniejszania wahań o charakterze koniunkturalnym, czyli do hamowania nadmiernej ekspansji gospodarczej w okresie wzrostu i pobudzenia aktywności w okresie zmniejszenia dynamiki procesów gospodarczych. Do stabilizowania gospodarki wykorzystuje się narzędzia polityki fiskalnej i narzędzia polityki monetarnej. Finanse do stabilizacyjnego oddziaływania na gospodarkę wykorzystują dwie grupy instrumentów. Występują podatkowe i wydatkowe.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika