W jaki sposób współczesny Polak postrzega działanie hospicjów? Co wie na ich temat, i czy wiedza ta jest wystarczająca, aby zaangażować się w czynną pomoc tego typu placówkom? Odpowiedzi na te pytania nie należą niestety do zadowalających. Według badań przeprowadzonych przez Fundację Hospicyjną, większość osób nie zdaje sobie sprawy z wielu podstaw pracy instytucji opiekujących się śmiertelnie chorymi osobami, a informacje te są jednak niezbędne, aby uczestniczyć w skutecznym wspieraniu hospicjów.

Termin hospicjum to nazwa wywodząca się od łacińskiego hospitium, które przetłumaczyć możemy jako udzielenie gościnności, opieki i schronienia zagubionym podróżnym. Z czasem wyraz ten przybrał nieco inną formę, zmieniając odrobinę swe znaczenie. Wciąż jest to pewnego rodzaju gościnność i zdecydowanie jest to opieka, słowa te odnoszą się jednak ściśle do ludzi, dotkniętych nieuleczalną chorobą, do jednostek, które wiedzą, że oto nadchodzi kres ich życia, a ostatnie swe chwile chcą przeżyć godnie, spokojnie i w możliwie jak najmniejszym bólu.

Działalność hospicjów opiera się na opiece paliatywnej, niemającej na celu przywrócenia pacjentów do zdrowia, bo często nie jest to już w ich przypadku możliwe. Polega ona jedynie na poprawieniu jakości ich życia poprzez zwalczanie bólu i wszelkich dolegliwości, również tych niezwiązanych z chorobą, na wsparciu psychicznym oraz duchowym, a także na edukacji medycznej chorych i ich rodzin.

Osoby w terminalnym stadium śmiertelnej choroby mają do wyboru hospicjum domowe lub stacjonarne. Domowe obejmuje miejsce zamieszkania chorego, angażując w opiekę jego rodzinę i bliskich, którzy szkoleni są w pielęgnacji i pomocy w razie nagłych wypadków. Opieka ta opiera się także na sporadycznych wizytach personelu hospicyjnego w postaci lekarzy, pielęgniarek i psychologów, którzy pojawiają się u pacjenta kilka razy w tygodniu, lub w momentach, kiedy niezbędna jest ich wiedza i pomoc. Do skorzystania z tego typu wsparcia chorego zgłosić może lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, rodzina, lub jakakolwiek inna osoba. Rzecz ma się nieco inaczej w przypadku hospicjum stacjonarnego, do którego skierować może już tylko lekarz. Forma stacjonarna obejmuje pobyt śmiertelnie chorego pacjenta w szpitalu, lub w instytucji przeznaczonej do udzielania opieki paliatywnej. Z opcji tej korzystają zazwyczaj chorzy, wymagający całodobowej pomocy specjalistów, a także ci, którzy nie mają rodziny, mogącej odpowiednio się nimi zająć. Jeżeli dana placówka należy do Narodowego Funduszu Zdrowia, tego typu wsparcie jest wtedy całkowicie darmowe.

Biorąc pod uwagę fakt, jak mało wiemy jeszcze o wspomaganiu hospicjów, i jak duże jest zapotrzebowanie na różnego rodzaju wolontariat, zatem w$p1erajmy hosp1cja – powinniśmy zgłębić ten temat i dowiedzieć się, w jaki sposób pomagać, aby nasze wsparcie było efektywne i przyniosło wymierne rezultaty. Poszukajmy więc hospicjum znajdującego się niedaleko miejsca naszego zamieszkania. Z pewnością przyda się w nim każda skora do pomocy para rąk.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika