Niestety statystyki jednoznacznie wskazują na co raz większą liczbę rozwodów i separacji w naszym kraju. Obecnie w Polsce przeprowadza się około 65 tysięcy rozwodów rocznie. Warto więc poznać podstawowe pojęcia i zagadnienia prawa rozwodowego, które przy pierwszym kontakcie może wydawać się niezwykle skomplikowane.

Rozwód

Całkowity i permanentny rozkład pożycia, daje każdemu z małżonków prawo rozwiązania związku małżeńskiego poprzez rozwód. Sąd może odmówić udzielenia rozwodu w przypadku kiedy naraziłoby to na cierpienie małoletnie dzieci lub kiedy orzeczenie o rozwodzie jest sprzeczne z ogólno przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie może także dojść do skutki, jeśli jedynym argumentem strony wnoszącej o rozwód będzie rozkład pożycia małżeńskiego.

Separacja

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w sytuacji kiedy między małżonkami wystąpił całkowity zanik współżycia małżeńskiego, strony mogą ubiegać się o orzeczenie separacji. Jest to swego rodzaju „przerwa”, a nie trwałe rozwiązanie małżeństwa. Separacja często wykorzystywana jest przez osoby, którym religia nie pozwala na dokonanie pełnego rozwodu. Oczywiście tak samo jak w przypadku rozwodu, separacja nie może doprowadzić do sytuacji, w której nieletnie dzieci, będące owocem małżeństwa, będą cierpieć lub w inny sposób zostanie naruszone ich dobro w sposób, który mógłby wpłynąć na ich rozwój i dorastanie.

W przypadku separacji, małżonkowie pozostają w związku małżeńskim, dlatego w jej czasie nie mogą zawrzeć małżeństwa z innym partnerem/partnerką. Separacja może także w każdej chwili zostać odwołana przez sąd, co nie ma miejsca w przypadku rozwodu. Z istotnych kwestii, warto nadmienić, że jeśli małżonek lub małżonka umrą w czasie separacji, to żyjący małżonek nie ma prawa do dziedziczenia spadku.

Podsumowanie

Istnieją więc bardzo istotne różnice między rozwodem i separacją. W przypadku problemów małżeńskich noszących znamiona przejściowości, warto zdecydować się na separację, zamiast od razu wnosi o rozwód. To nie tylko skróci formalności prawne, ale daje też szansę na powrót małżeństwa do normalności. Z pewnością wiele problemów może rozwiązać notariusz. Wrocław, Kielce i Łódź to miasta w których podpisanych zostaje najwięcej aktów notarialnych w stosunku do ilości mieszkańców, co przekłada się na mniejszą ilość rozwodów, a więc jest to bardzo skuteczny sposób na zabezpieczenie przed np. nieuczciwymi współmałżonkami.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika