Suwnice Ajer-techSuwnica jest dźwignią pracującą w ruchu przerywanym, którą wykorzystuje się na placach budowy, w stoczniach, w zakładach przemysłowych, przy torach kolejowych. Za jej pomocą przemieszczane są ciężkie materiały budowlane, bądź inne towary, z jednego miejsca na drugie, w pionie i w poziomie.

Ogólnie rzecz biorąc suwnica pomaga przy rozładunku, załadunku, przenoszeniu, wciąganiu, opuszczaniu wszelkich dużych elementów. Wyróżnia się kilka typów tych urządzeń. Najczęściej spotkać można suwnice bramowe i pomostowe.
Suwnica jest ogromną konstrukcją mechaniczno- elektryczną wyposażoną we wciągarkę, lub wciągnik. Obsługuje ją jedynie osoba, która ma do tego uprawnienia. Żeby je zdobyć, należy przejść odpowiedni kurs, który kończy się państwowym egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT.

Do kursu może przystąpić pełnoletnia osoba, ciesząca się dobrym stanem zdrowia i posiadająca minimum podstawowe wykształcenie. Poza tym kandydat na szkolenie musi mieć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, jakim jest operator suwnic.

W czasie trwania szkolenia kandydaci na przyszłych operatorów przyswajają informacje o dozorze technicznym, wiadomości ogólne na temat suwnic oraz wszystkim tym, co się wiąże z ich obsługą i należy tym samym do obowiązków operatora suwnicy przed pracą, w jej trakcie i po jej zakończeniu. Omawiane jest także maszynoznawstwo specjalistyczne, budowa, eksploatacja i konserwacja. Nie można pominąć oczywiście zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W czasie kursu zajęcia teoretyczne poparte są praktyką. Przyszli operatorzy odbywają ją na danym typie suwnic II S, lub IS. Wszystkie zajęcia, zarówno z teorii, jak i praktyki prowadzą instruktorzy, którzy przygotowują do egzaminu końcowego. Ten odbywa się przed komisją UDT.

Żeby móc przystąpić do egzaminu na operatora suwnicy należy posiadać zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. Gdy organizowany jest egzamin UDT wydaje kandydatowi zaświadczenie upoważniające do obsługi urządzenia. Pozytywnie zdany egzamin oznacza nabycie uprawnień na operatora suwnicy. Uprawnienia można zdobyć w dwóch kategoriach: IS- przewidziana jest dla operatorów suwnicy z kabiny, oraz IIS- dla operatorów suwnic sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo. Uprawnienia są bezterminowe.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika